Maci csoport

MACI csoport:


Rotterné Kőszegi Julianna (Julcsi néni) - óvónő

Nagy- Benedek Katalin (Kati néni) - óvónő

Nagyné Horváth Dorisz (Dorisz néni) - dajka

 

" A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.

Néhány magasabbra tud repülni, mint mások,

de mindegyik a legjobb tudása szerint repül.

Miért is hasonlítanád össze őket?

Mindegyik más

Mindegyik különleges

Mindegyik gyönyörű."

 

A 2018/ 2019-es tanévben 19 kisgyermeket írattak csoportunkba.A tanévet18 gyermekkel kezdjük szeptemberben. Ehhez a tanév folyamán még 1 mini csoportos gyermek érkezik.A csoportunk összetétele a következően alakul: 13 lány és 5 fiú mini és kiscsoportos gyermek,és 1 kisfiú középső csoportos.A nyár folyamán berendeztük a csoportunkat.Babakonyha, babaszoba, mesesarok, barkácsolós hely várja a leendő maci csoportos gyerekeket.Nagy jellel ellátott zsebes tárolót készítettünk a falra, amelybe a gyerekek otthonról hozott kincseiket rakhatják. Ezzel kapcsolatban néhány szabályt vezettünk be. Mindenki a saját jellel ellátott zsebébe teheti az apró dolgait, egymás zsebébe belenyúlni nem szabad.

Csoportunk életkorilag kicsi-mini csoport. Minden kisgyerek új ovisként érkezik. Nagy gondot fordítunk a beszoktatásra-befogadásra. Az anyás beszoktatás hívei vagyunk.A beszoktatás célja az érzelmi biztonság megalalpozása. Fontosnak tartjuk, hogy leendő óvodásaink ne az óvodába lépés első napján találkozzanak velünk, ezért felajánljuk a családlátogatás lehetőségét. Ekkor a gyermeket saját környezetében látogatjuk meg, ahol sokkal felszabadultabban viselkedik. A szülőkkel közelebbi kapcsolat alakulhat ki a kötetlen beszélgetés alatt.

Napirendünk folyamatos, csak az udvarra menetelkor szakítjuk meg a délelőtti szabad játékot. Ilyenkor közös beszélgetést kezdeményezünk és mesélünk.Minden nap kétszer mesélünk. Egyszer délelőtt, egyszer pedig lefekvés előtt. A gyerekeket fokozatosan szoktatjuk rá a csendes, közös mesehallgatásra

A nap folyamán bármikor énekelgetünk egyszerűbb, rövidebb dalokat.

Az ábrázoláshoz szükséges eszközök elérhető helyen vannak, ezeket bármikor használhatják a gyerekek.

Sokat tartózkodunk a szabadban. A sok mozgásra nagy gondot fordítunk. Mindennapos testnevelést tartunk. Jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén a csoportszobában. A mozgás 3-7 éves korban több szempontból is kiemelt jelentőséggel bír. Nélkülözhetetlen a környezethez való alkalmazkodásban és az észlelési folyamatokban. A látás, hallás, tapintás mind a mozgáshoz kötődnek A mozgásnak nagy szerepe van a következő részképességek fejlődésében: alaklátás, formaészlelés, térészlelés, testséma, motoros fejlődés,egyensúlyérzékelés, kognitív funkciók, szocializációs folyamatok.

Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést. A kiscsoportban nagy hangsúlyt fektetünk a szokások kialakítására, az egészséges életmód iránti igény felkeltésére. Minden kedden gyümölcsnapot tartunk.

Óvodánk Zöld Óvoda és Madárbarát Óvoda.A helyi pedagógiai programunkban kiemelten foglalkozunk a környezeti neveléssel.Szelektíven gyűjtjük a hulladékot a csoportszobában és a folyosón egyaránt. Az udvaron megismertetjük a gyerekeket a komposztálóval. Fontosnak tartjuk a természet megismerését, felfedezését, megszerettetését.

Fontosnak tartjuk a derűs, nyugodt, szeretetteljes légkör megteremtését. A nap folyamán nagyon sok ölbeli játékot játszunk. Ezzel is átsegítve a gyerekeket az anyától való elszakadás megpróbáltatásain.

Mivel csoportunkba 3 SNI-s gyermek is jár, rájuk külön figyelmet fordítunk. Igyekszünk nekik megteremteni a befogadó, biztonságot nyújtó környezetet.

Hisszük és valljuk, hogy " lehet a gyermeket könyvből nevelni, de minden gyerekhez más könyv kell! "

 

 

 

Share

Egy nap az óvodában

khantry design

Belépés

Népszerű