Mesevár Óvoda Zámoly

Bemutatkozás

 

Kis falunk egyetlen óvodája 1954-óta működik, 1988-óta új óvodaépületben. 104 férőhelyes, négy gyermekcsoportos intézmény. Önálló, jól felszerelt főzőkonyhával és tálalókonyha üzemeltetésével rendelkezik, ahonnan az iskolai, munkahelyi és szociális étkeztetést is biztosítjuk.

Óvodánk épülete 2012. tavaszán felújításra került, vastag szigetelőréteg és modern műanyag nyílászárók biztosítják a megfelelő hőszigetelést.

 

Az épületet hatalmas udvar veszi körül, ahol lehetősége van a gyerekeknek szabad és irányított játék- és mozgástevékenységekre egyaránt. Mindehhez sok fa, cserje, füves, dombos és sík terület, térköves udvarrész, homokozók, udvari fa- és fémjátékok, babaházak adnak lehetőséget. Az épületben a három csoportszoba mellett nagyon jól felszerelt tornaszoba (jelenleg negyedik csoportszobaként kialakítva) is rendelkezésre áll.  

Nyitvatartásunk

Hétfőtől péntekig: 6:30 - 17:00-ig

Nevelőmunka, személyi feltételek 

Óvodánk névválasztása összefüggésben áll azzal, hogy nevelőmunkánkban a  játéknak és a mesének kitüntetett szerepet és figyelmet szánunk. Az életkor szerinti vegyes csoportjainkba jelenleg 20 - 25 gyermek jár. A velük foglalkozó óvónők, dajkák és pedagógiai asszisztens szakképzettek, gyermekszeretők.
Élelmezésvezetőnk mindenkor figyelembe veszi a gyermekétkeztetésben előírt követelményeket, melyek szigorú betartásában konyhánk valamennyi dolgozója együttműködő partner. Intézményünk 21 dolgozójának munkája összehangolt. A munkakörök tartalmai és azok időkeretei a gyermekek érdekeit szolgálják.

 

A gyermekek különféle szociális háttérrel érkeznek óvodánkba, a társadalmi élet változásainak következtében több a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek száma. Ezen gyermekek fejlesztésében megfelelő szakemberek nyújtanak számunkra segítséget. Az évek során nőtt a gyermekvédelmi munka jelentősége is.

Óvodai élet

Óvodai életünk legnagyobb részét a játék tölti ki. Sokat tartózkodunk a szabad levegőn. A gyermekek mozgásvágyának kielégítését, mint fejlődésük alapfeltételét kiemelt gonddal biztosítjuk és szervezzük.
Falunkban tett sétáink során arra törekszünk, hogy a szépet, a jót, a megőrzendőt a gyermekekkel megláttassuk. Kedvelt kirándulóhelyeinket, a halastavat, a közeli erdőt, igyekszünk kellemes élmények szervezésének segítségével gyermekeink szívéhez közel vinni.

Ünnepeink, hagyományaink

Életünket az évszakok és az ünnepek köré szervezzük. Az ünneptől-ünnepig való tevékenységek az apró készülődések sorát, a várakozás izgalmát, a szertartások érzelemgazdagságát és együttléteink örömét is jelenti.

 Legjelentősebb ünnepeinket, jeles napjainkat megismerheti a Jeles nap fülre kattintva.

 

Programunk

A sokszínű kínálat, a gyermekek és szülők igényeinek megfelelően és az óvónők szakmai felkészültségének alapján, közös munkánk eredményeképpen alakítottuk ki helyi programunkat, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogram figyelembevételével. Programunk alapja az „Óvodai nevelés játékkal, mesével” program adaptációja. Programválasztáskor figyelembe vettük óvodánk adottságait, hagyományait, lehetőségeit, az idejáró gyermekek, szülők igényeit. Ugyanis olyan játszó óvodát szeretnénk, ahol a játék úgy áll a középpontban, hogy hozzá kötődik minden egyéb gyermeki megnyilvánulás, tevékenység. A szabályozásnak, az utánzásnak, a belső-külső ösztönzésnek, az életkorhoz illő arányát kívánjuk megvalósítani.


 

Gyermekképünk:

Óvodánkban olyan gyermekek nevelkedjenek fel, akik:

 • szívesen járnak óvodába, jól érzik magukat a gyermekközösségben
 • tisztelik az őket körülvevő felnőtteket, bizalommal fordulnak hozzájuk
 • érzelmileg gazdagok, érzelmeiket képesek megfelelő módon kifejezni
 • másokat elfogadnak, együttműködésre készek
 • jó önkontrollal rendelkeznek
 • nyitottak, érdeklődőek, befogadók, jól kommunikálnak
 • magatartásuk és viselkedéskultúrájuk koruknak megfelelően fejlett, udvariasak, illemtudók
 • ügyesen mozognak, szeretik a sportot, a különböző művészeti tevékenységeket
 • sok tapasztalattal rendelkeznek, környezetükben jól tájékozódnak,
 • szeretik és védik a természetet
 • településükhöz kötődnek
 • az óvodáskor végére alkalmassá válnak az iskolai élet megkezdésére

 

Az óvodai nevelésünk során derűs, szeretet-teljes, bizalmas, biztonságot nyújtó légkörben, az óvodapedagógusnak olyan módon kell fejleszteni a gyermekek személyiségét, ismereteit, képességeit, készségeit, hogy ezáltal az óvodás gyermek érzelmileg, szociálisan és értelmileg gazdagodjon, képességei kibontakozhassanak. Ennek következményeként úgy jusson el a gyermek az óvoda – iskola átmenet küszöbéig, hogy a gyermek új feladatokra felkészült, elérte azt a fejlettségi szintet, amellyel alkalmassá vált az iskolai élet megkezdésére. 

Nevelési Programunk mottója, hitvallásunk:

„Itt minden érted van, érezd jól magad!”

Ennek szellemében kívánunk dolgozni azért, hogy a kisgyermek szeressen óvodába járni, számára az óvodai élet minden napja úgy teljen el, hogy abban biztonságos, kiegyensúlyozott, nyugodt, örömteli, szeretetben teljes, élménygazdag pillanatokat éljen át. Testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítva legyenek számára az egészséges felnevelkedéshez. Nevelőmunkánkkal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a nálunk cseperedő és öntudatra ébredő gyermekek felnőtté válva, elsősorban önmagukban, és az őket körülvevő világ értékeit megtapasztalva, felismerve megtalálják életük boldogságát.

 

Share

Egy nap az óvodában

khantry design

Belépés

Népszerű

Névnap

Ma 2018. október 22., hétfő, Előd napja van. Holnap Gyöngyi napja lesz.