Óvodánk dolgozói

 

 

Kónyáné Janzsó Nikolett vagyok, a Zámolyi Mesevár Óvoda vezetője, óvónője. 2006-ban szereztem diplomát  óvodapedagógus szakon Vácott, majd 2012-ben óvodavezetői szakvizsgát tettem. Korábban Budapesten, majd Pátkán dolgoztam óvónőként, 2009 óta vagyok a Mesevár Óvoda kollektívájának tagja. 

Születésem óta Zámolyon élek, jelenleg már férjemmel és kisfiammal, aki szintén a Mesevár Óvodába jár hamarosan. Szeretünk itt élni, imádjuk a Vértes nyújtotta csodákat. 

Célom az eredményekre, elvárásokra, tapasztalatokra alapozott innováció, a szakmai munka fejlesztése, továbbá hogy sokoldalú képességfejlesztéssel elősegítsük a gyermekek nyugodt, élményekben gazdag, harmonikus fejlődését.

Fontos számomra, hogy óvodánkban a gyermekek biztonságban érezzék magukat, hiszen 2,5 éves koruktól 6 éves korukig az óvoda a második otthonukká válik. Családias, szerető, türelmes, óvó-védő környezetet alakítunk ki a gyermekek mindennapi tevékenységéhez.  

Programunkhoz híven vallom, hogy a gyermeki játék közben minden megtanul a gyermek, amire az életben szüksége van. A játék hatással van a gyermek értelmi képességeire, gazdagítja érzelemvilágát, kreativitását és szociális képességeit. 

 

Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi csak játszik. De mi már tudjuk mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle. - Varga Domokos - 

 

 

 

 

  KATICA CSOPORT  

 

 

 Takács Józsefné Pintér Márta vagyok. 1979-ben végeztem a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben, azóta vagyok óvónő.

 Első munkahelyem Csákváron volt 1979-1986-ig, majd 1986-tól 1990-ig Gánton dolgoztam óvodavezetőként.

 1990-ben jöttem "haza" szülőfalumba, azóta a Zámolyi Mesevár Óvodában dolgozom. Legfontosabb feladatomnak a gyermekek  zenei-, testi-, érzelmi nevelését, mozgásfejlesztését, egészséges életmódra szoktatását tartom.
 Szívesen kézműveskedem, kertészkedem, zenét hallgatok - elsősorban komolyzenét, népzenét és fúvószenét.

 Családommal élek zámolyi otthonunkban, férjemmel és két felnőtt fiammal.

  

 
 

   

  

Ujváriné Stamber Andrea vagyok a Katica csoportos gyermekek dajka nénije. 15 éve élek Zámolyon, két leány és kettő fiú gyermek édesanyjaként, és februárban megszületett első kisfiú unokám, aki a gyermekeim mellett bearanyozza mindennapjaimat. 

Mindig szerettem a gyerekeket, szerettem velük foglalkozni, ezért 2012-ben úgy döntöttem, hogy beíratkozom dajkaképző iskolába, amit 2013-ban sikeresen elvégeztem. 

Nagyon örülök, hogy felvételt nyertem a Zámolyi Mesevár Óvodába, ahol egy jó és segítőkész közösség fogadott. Úgy gondolom, azért szép hivatás dajkának lenni, mert öröm látni nap mint nap a gyermekek fejlődését, örömüket.

Feladatomnak tekintem a gyermekek gondozását, ápolását, óvását.

Szabadidőmben szeretek zenét hallgatni, kirándulni.

 

 

 

MACI CSOPORT 


 

 

Rotterné Kőszegi Julianna vagyok. 1972-ben születtem Székesfehérváron, születésemtől fogva Zámolyon élek. 1990-ben érettségiztem a székesfehérvári Vasvári Pál Óvónőképző szakközépiskolában. Majd felvételt nyertem a soproni Óvóképző Főiskolára. Diplomámat 1993-ban kaptam kézhez. Ettől az évtől dolgozom a Zámolyi Mesevár Óvodában. Ez az első, egyetlen munkahelyem. 2015 óta az intézményvezető helyettesi feladatokat is ellátom.

Munkámban a gyermekek szeretete dominál. Nyitott vagyok az újra, a lehetőségekhez képest folyamatosan képzem magam. Számomra a legfontosabb, hogy a rám bízott gyermekek jól érezzék magukat az óvodában, szeressenek idejárni, harmonikusan fejlődjenek. Úgy gondolom, hogy ehhez nagyon fontos a feltétel nélküli elfogadás.

"Hiszen a gyermek olyan mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket?

Mindegyik más,

mindegyik különleges, 

mindegyik gyönyörű."

Örülük, hogy a Zámolyi Mesevár Óvodában olyan munkatársakkal dolgozhatok együtt, akik hasonlóan gondolkodnak, szeretik a munkájukat, szakmai hozzáértésük garancia a magas színvonalú nevelőmunkának.

Szabadidőmben legszívesebben kertészkedek,  túrázok, zenét hallgatok.

Az otthont a férjem és a 18 éves lányom jelenti számomra.

   

 

Nagy – Benedek Katalin vagyok, két kislány édesanyja. Baróton – Erdélyben – születtem 1979-ben.

Pedagógus családban nevelkedtem - édesanyám tanítónő, édesapám fizika - kémia szakos középiskolai tanár - így aligha volt kérdéses, hogy én is hasonló foglalkozást válasszak magamnak.

Óvodapedagógusi diplomámat a Szent István Egyetem Pedagógiai Karán Szarvason szereztem 2009-ben. Tanulmányaimmal párhuzamosan, majd annak befejezése után óvodapedagógusi feladatokat láttam el a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodában.

Zámolyon 2017. júliusától élek férjemmel és lányaimmal, ez év szeptemberétől vagyok tagja a Zámolyi Mesevár Óvoda nevelőtestületének.

Nagyon szeretem a gyermekeket, feléjük türelemmel és kedvességgel fordulok. Vallom, hogy az óvoda feladata egy stabil szokásrendszer kialakítása, amely azonos alapot nyújt a különböző hátérrel rendelkező gyermekek számára. Fontosnak tartom, hogy a kisgyermekek szeretetteljes légkörben, biztonságban nevelkedjenek és különböző tevékenységek során  életkoruknak megfelelően, önmagukhoz képest fejlődjenek.

Szabadidőmben szeretek, kirándulni, utazni és más népek kultúráját megismerni.

 

 

Nagyné Horváth Dorisz vagyok, a Maci csoportos gyermekek dajka nénije. 2011 óta vagyok zámolyi lakos. Két gyermek édesanyja vagyok.

Nagyon örülök neki, hogy felvételt nyertem a Zámolyi Mesevár Óvodába, és nagy örömmel tölt el, hogy egy olyan csapatban dolgozhatom, ahol segítőkész, kedves emberek dolgoznak.

Nagyon szeretem a gyerekeket, minden gyermek egy külön egyéniség, és nagy öröm látni, hogy napról napra változnak és önfeledten játszanak, nevetnek.

Feladatomnak tekintem a gyermekek gondozását, óvását, ápolását.

Szabadidőmben zenét hallgatok, gyermekeimmel sokat játszom, és szeretek kreatív dolgokat alkotni.

 

NAPSUGÁR CSOPORT 

 

 

     

 

  

"Azért vagyok pedagógus, hogy a természet nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristállyá!"

 

Jesztrebi Attiláné, Tóth Zsuzsanna vagyok, két fiú gyermek édesanyja. Férjemmel és gyermekeimmel Csákváron élünk. Tanulmányaimat az Általános Iskola elvégzése után a székesfehérvári Vasvári Pál Óvónőképző szakközépiskolában folytattam. Majd érettségi után Vértesbogláron az óvodában dolgoztam 7 évig. Ezidő alatt esti tagozaton elvégeztem a Tanítóképző Főiskola óvodapedagógusi szakát. Majd Csákvárra kerültem a Lorántffy Református Óvodába. Ott 15 évet töltöttem. A Zámolyi Mesevár Óvodában most kezdetem a második nevelési évemet.

Szeretek sétálni, kerékpározni, kreatív dolgokat alkotni. Nagyon szeretek a gyerekek között lenni, velük foglalkozni, látni fejlődésüket, részt venni örömükben, bánatukban. Fontos számomra, hogy a szülők biztonságban érezzék gyermeküket, mikor reggelente átadják nekem a csoportszoba ajtajában, bizalommal forduljanak felém bármilyen problémával. Munkám során arra törekszem, hogy érzelmekben, élményekben, tapasztalásokban gazdag óvodai időt éljenek át a rám bízott gyermekek. Feladatomnak tartom, hogy egyéni adottságaiknak, képességeiknek megfelelően fejlődjenek. Felkészülten, éretten lépjék át majd az iskola küszöbét. Hiszem, hogy gyermekeink jelentik a jövőnket, amiért érdemes élnünk, érdemes dolgoznunk, és akikért nagy felelőséggel tartozunk mind a családunkban, mind pedig az óvodában.


 

Szarkáné Szalma Ildikó vagyok, Csákváron élek férjemmel és lányommal.

Általános iskolai tanulmányaim befejezése után a Székesfehérvári Vasvári Pál Óvónői Szakközépiskolába jártam.Érettségi után rögtön munkába is álltam. Óvodapedagógusi diplomámat a Budapesti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus szakán szereztem esti tagozaton munka mellett.

Pályámat a Csákvári Óvodában kezdtem 25 éve, s ez idáig ott is dolgoztam.

Munkám során mindig fontosnak tartottam, hogy a kisgyermekek szeretetteljes légkörben, biztonságban éljék meg mindennapjaikat. Feladatomnak tartom, hogy a rám bízott gyermekeket életkoruknak, fejlettségüknek, képességeiknek megfelelően segítsem és fejlesszem a különböző tevékenységek során.

Mindig törekedtem arra, hogy a szülőkkel jó kapcsolatot ápoljak.

Gyerekkorom óta óvónő szerettem volna lenni. Szeretem a munkámat, hivatásomnak érzem. 

 

 

 Róth Antalné, Iza néni vagyok, a napsugár csoportos gyermekek dajka nénije. Zámolyon élek három fiú gyermek édesanyjaként. 2004-ben végeztem el a dajka képző iskolát. 

2013. május 13-án nyertem felvételt a Zámolyi Mesevár Óvodába, ahol egy jó és segítőkész közösség fogadott. A gyermek pedig maga a csoda. Minden gyernek egy külön csoda. A tőlünk kapott szeretetet sokszorosan adják vissza. Öröm látni nap mint nap a fejlődésüket, örömüket, és jó hallani az "élménybeszámolóikat". Feladatomnak tekintem a gyermekek mindennemű gondozását, óvását, ápolását. 

Szabadidőmben sokat járunk kerékpározni, kirándulni, szeretek olvasni, koncertekre járni.

 

                                                     SÜNI CSOPORT                

 

                                      

 

" A legtöbb amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak." (Goethe)

 

Puszta Beatrix vagyok, 2009 óta a Süni (volt Pillangó) csoport óvó nénije. Gyermekkoromtól Zámolyon élek, ma már férjemmel és két gyermekemmel. Első diplomámat a Kodolányi János Főiskolán szereztem német nyelvtanárként. A gyerekeim megszületése után úgy éreztem az óvodás korosztály közelebb áll hozzám, ezért beiratkoztam a Nyugat Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai karára, és itt szereztem az óvodapedagógusi diplomámat. Óvónőként ez az óvoda az első munkahelyem.

Fontosnak tartom, hogy a gyerekek biztonságban érezzék magukat a csoportunkban, elmondhassák a véleményüket, elmesélhessék élményeiket. Arra törekszem, hogy a gyerekek a különböző tevékenységek során életkoruknak megfelelően, önmagukhoz képest fejlődjenek. Nagyon fontos számomra a mozgás, a néptánc, így több Így tedd rá képzésen vettem részt, az itt szerzett tudásomat beépítettem a csoport mindennapi életébe.  Szeretek barkácsolni, kézműveskedni a gyerekekkel, sokat mondókázunk, verselünk, énekelünk vidámmá varázsolva ezáltal a mindennapokat.

 

 

 "Az ember önmagában képtelen arra, hogy maradandóvá tegye az élet szépségeit. Legalább két ember együttes érzése kell ahhoz, hogy a szép szép legyen, az öröm öröm." (Wass Albert)

 

Bordácsné Hiedl Anikó vagyok, 2005 óta élek a faluban, a férjem katona, három fiam van. Hosszú évek óta foglalkozom gyerekekkel. Nagyon boldog vagyok, hogy 2013. óta ebben a közösségben csinálhatom azt, amit a legjobban szeretek. Remélem munkám során sikerül megmutatnom a gyerekeknek milyen csodálatos az őket körülvevő világ, segíthetek nekik abban, hogy rátaláljanak az első barátaikra, kedvenc játékukra, mondókájukra, észrevegyék és megtanulják milyen ügyesek, okosak és magabiztosan menjenek iskolába. Jelenleg én is tanulok. Másod éves hallgatója vagyok a Károli Gáspár Egyetemnek, óvodapedagógus szakon.

Szeretek sétálni, alkotni, barkácsolni, énekelne és nagyon szeretek olvasni. Hiszem, hogy ha jót adunk, jót is kapunk vissza. a világ tükröt mutat felénk. Pozitív gondolkodású ember vagyok. Nyitott szívvel, lélekkel és elmével fordulok a világ felé. Szeretem a harmóniát, a nyugalmat és még jobban szeretem a nevetést.

 

Nagy Edit vagyok a SÜNI csoport dajka nénije. Születésemtől fogva Zámolyon élek, egy nagy fiam van. Szeretem a harmóniát, a nyugalmat. Szívesen olvasok, festek, sétálok, biciklizem. Szeretem a gyerekeket, mindig közelinek éreztem magamhoz őket, a velük való törődést, gondoskodást. Az életemben ez most valósulhatott meg. 2018 áprilisától dolgozom a zámolyi óvodában. Hálás vagyok, amiért a számomra példaértékű óvónőkhöz kerültem, és segíthetem a munkájukat. Nagy öröm a gyermekek közötti lenni. Csodálatos látni a fejlődésüket, a napjaik részesévé válni. Látni a mosolyukat, a szemük csillogását, amivel bearanyozzák a mindennapokat és mérhetetlen energiával töltenek fel.

 

 


       

Tóthné Csancsár Marianna vagyok, 1989 óta Zámolyon élek férjemmel és két fiúnkkal.

1991 óta élelmezésvezetőként vettem részt az óvoda életében. Az étkezéi szokások alakításával segítettem az ide járó gyermekek egészségre nevelését.

A gyermekcsoportokkal, a gyermekekkel való kapcsolatot szerettem volna szorosabbra fonni, ezért 2015-2017-ben a Károli Gáspár Főiskola Csecsemő és kisgyermeknevelő képzését végeztem el.

2017 szeptemberétől az óvodában pedagógiai asszisztensként dolgozhatok. Nagyon örülök, hogy van lehetőségem nyugalmat, biztonságos szeretetet adni a kisgyermekeknek.

 

Share

Egy nap az óvodában

khantry design

Belépés

Népszerű

Névnap

Ma 2018. december 14., péntek, Szilárda napja van. Holnap Valér napja lesz.