Óvodánk dolgozói

 

 

Frey Margit vagyok, a Zámolyi Mesevár Óvoda vezetője. Óvodapedagógusi, egészségfejlesztő-mentálhigiénikusi, közoktatás vezetői diplomával, és pedagógus szakvizsgával rendelkezem.Célom az intézmény belső és külső környezetének, tárgyi feltételeinek folyamatos bővítése, javítása, minőségi szakmai munka kínálása, az innováció elősegítése, támogatása.Tudom, hogy minden kisgyermek életében nagyon meghatározó a 3-6 éves kor, így a kollégákkal azon dolgozunk, hogy óvodánk egy érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkörben biztosítsa minden gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődését.

A gyermekközösségek alakításán kívül figyelek a dolgozók, a felnőtt közösség mentálhigiénéjére is.

Magánemberként nagyon fontos számomra a testi-lelki egészség egyensúlya, az egészségtudatos magatartás. Szeretem a természetet, a növényeket, az állatokat.

Szabadidőmben olvasok, kirándulok, sportolok, kötök.

Jelenleg Székesfehérváron élek, 3 felnőtt gyermekem és 3 gyönyörű unokám van.

Mottóm: „Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem:

                   Hogyan segíthetnék abban, hogy ÖNMAGA lehessen?”

 

 

 

  KATICA CSOPORT  

 

 

 Takács Józsefné Pintér Márta vagyok. 1979-ben végeztem a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben, azóta vagyok óvónő.

 Első munkahelyem Csákváron volt 1979-1986-ig, majd 1986-tól 1990-ig Gánton dolgoztam óvodavezetőként.

 1990-ben jöttem "haza" szülőfalumba, azóta a Zámolyi Mesevár Óvodában dolgozom. Legfontosabb feladatomnak a gyermekek  zenei-, testi-, érzelmi nevelését, mozgásfejlesztését, egészséges életmódra szoktatását tartom.
 Szívesen kézműveskedem, kertészkedem, zenét hallgatok - elsősorban komolyzenét, népzenét és fúvószenét.

 Családommal élek zámolyi otthonunkban, férjemmel és két felnőtt fiammal.

  

 
Rotterné Kőszegi Julianna vagyok. 1972-ben születtem Székesfehérváron. Születésemtől fogva Zámolyon élek.  1990-ben érettségiztem a Vasvári Pál óvónőképző szakközépiskolában.Óvodapedagógusi diplomámat a soproni Óvónőképző Főiskolán szereztem 1993-ban. Ettől az évtől dolgozom a Zámolyi Mesvár Óvodában, mint óvodapedagógus.

Ez az első és egyetlen munkahelyem. Folyamatosan, a lehetőségekhez mérten képzem magam. Igyekszem mindig nyitott lenni az újra. A munkámban a gyerekek szeretete dominál. Olyan kiegyensúlyozott, boldog gyermekeket szeretnék nevelni, akik nyitottak a világra, igényesek a környezetükre, betartják az erkölcsi normákat, a társas együttlét szabályait.

Szabadidőmben legszívesebben kirándulok, túrázok, kertészkedek. 

 

  

  

 

Ujváriné Stamber Andrea vagyok a Katica csoportos gyermekek dajka nénije. 15 éve élek Zámolyon, két leány és kettő fiú gyermek édesanyjaként, és februárban megszületett első kisfiú unokám, aki a gyermekeim mellett bearanyozza mindennapjaimat. 

Mindig szerettem a gyerekeket, szerettem velük foglalkozni, ezért 2012-ben úgy döntöttem, hogy beíratkozom dajkaképző iskolába, amit 2013-ban sikeresen elvégeztem. 

Nagyon örülök, hogy felvételt nyertem a Zámolyi Mesevár Óvodába, ahol egy jó és segítőkész közösség fogadott. Úgy gondolom, azért szép hivatás dajkának lenni, mert öröm látni nap mint nap a gyermekek fejlődését, örömüket.

Feladatomnak tekintem a gyermekek gondozását, ápolását, óvását.

Szabadidőmben szeretek zenét hallgatni, kirándulni.

 

 

NAPSUGÁR CSOPORT 

 

     Zsuzsa néni                          Iza néni                             Ági néni

 

 

"Azért vagyok pedagógus, hogy a természet nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristállyá!"

Jesztrebi Attiláné, Tóth Zsuzsanna vagyok, két fiú gyermek édesanyja. Férjemmel és gyermekeimmel Csákváron élünk. Tanulmányaimat az Általános Iskola elvégzése után a székesfehérvári Vasvári Pál Óvónőképző szakközépiskolában folytattam. Majd érettségi után Vértesbogláron az óvodában dolgoztam 7 évig. Ezidő alatt esti tagozaton elvégeztem a Tanítóképző Főiskola óvodapedagógusi szakát. Majd Csákvárra kerültem a Lorántffy Református Óvodába. Ott 15 évet töltöttem. A Zámolyi Mesevár Óvodában most kezdetem a második nevelési évemet.

Szeretek sétálni, kerékpározni, kreatív dolgokat alkotni. Nagyon szeretek a gyerekek között lenni, velük foglalkozni, látni fejlődésüket, részt venni örömükben, bánatukban. Fontos számomra, hogy a szülők biztonságban érezzék gyermeküket, mikor reggelente átadják nekem a csoportszoba ajtajában, bizalommal forduljanak felém bármilyen problémával. Munkám során arra törekszem, hogy érzelmekben, élményekben, tapasztalásokban gazdag óvodai időt éljenek át a rám bízott gyermekek. Feladatomnak tartom, hogy egyéni adottságaiknak, képességeiknek megfelelően fejlődjenek. Felkészülten, éretten lépjék át majd az iskola küszöbét. Hiszem, hogy gyermekeink jelentik a jövőnket, amiért érdemes élnünk, érdemes dolgoznunk, és akikért nagy felelőséggel tartozunk mind a családunkban, mind pedig az óvodában.

 

"Tanulni sokat a gyermektől lehet, mert mindig a mosolyt tanítja neked. Tiszta lelke nem bánt, nem kér, csak arra vágyik, hogy vele legyél.Elfogad - mindegy, ki vagy- nem irigy, mindent neked ad.Várja, hogy játssz, tanítsd és szeresd, hogy az élet iskolájába vezesd." (K. Magdolna: Gyermek lélek)

Amberg Ágnes vagyok. Főállásban 7 éve házas asszony, feleség, két gyermekes édesanya, óvónő és házvezetőnő; mellékállásban pedig bármivé átváltozom, amit a helyzet megkíván.:) 

Öt éve élek Zámolyon a családommal, itt az oviban most kezdtem meg a második nevelési évemet. Gyermekeim 5,5 és 2,5 évesek, szintén ebbe az oviba járnak. Azt gondolom derűs, vidám ember vagyok. Egyik legkedvesebb könyvem Elenaor H. Portertől Az élet játéka. Ezt a lelkületet sok év alatt átültettem az életembe, és igyekszem a mindennapjaimban is megélni.

Óvodás korom óta óvónő akartam lenni, és az álmom valóra vált 2007-ben, amikor átvettem a diplomámat. Vagyis csak részben, hiszem a tanulásnak nincs vége; élethosszig tart.

A gyermekre mint Istentől kapott legnagyobb ajándékra, és a legdrágább kincsre tekintek. Nem csak én tanítom és nevelem őket, hanem ők is engem. Én őket a felnőtté válásra, ők engem arra, hogyan maradhatok gyermek. Csodálatos kapocs ez, nagy titok számomra, és szeretem minden nehézségével együtt. Hobbim a varrás, mindenféle barkácsolás, kézimunka; szeretek alkotni, sok-sok időt tölteni a családomni, kirándulni, olvasni. Szeretek emberekkel ismerkedni, és nagyokat nevetni.

 

Róth Antalné, Iza néni vagyok, a napsugár csoportos gyermekek dajka nénije. Zámolyon élek három fiú gyermek édesanyjaként. 2004-ben végeztem el a dajka képző iskolát. 

2013. május 13-án nyertem felvételt a Zámolyi Mesevár Óvodába, ahol egy jó és segítőkész közösség fogadott. A gyermek pedig maga a csoda. Minden gyernek egy külön csoda. A tőlünk kapott szeretetet sokszorosan adják vissza. Öröm látni nap mint nap a fejlődésüket, örömüket, és jó hallani az "élménybeszámolóikat". Feladatomnak tekintem a gyermekek mindennemű gondozását, óvását, ápolását. 

Szabadidőmben sokat járunk kerékpározni, kirándulni, szeretek olvasni, koncertekre járni.

 

 PILLANGÓ CSOPORT  

 

       Bea néni               Timi néni                    Anikó néni                               

 

 " A legtöbb amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak." (Goethe)

Puszta Beatrix vagyok, 2009 óta a Pillangó csoport óvó nénije. Gyermekkoromtól Zámolyon élek, ma már férjemmel és két gyermekemmel. Első diplomámat a Kodolányi János Főiskolán szereztem német nyelvtanárként. A gyerekeim megszületése után úgy éreztem az óvodás korosztály közelebb áll hozzám, ezért beiratkoztam a Nyugat Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai karára, és itt szereztem az óvodapedagógusi diplomámat. Óvónőként ez az óvoda az első munkahelyem.

Fontosnak tartom, hogy a gyerekek biztonságban érezzék magukat a csoportunkban, elmondhassák a véleményüket, elmesélhessék élményeiket. Arra törekszem, hogy a gyerekek a különböző tevékenységek során életkoruknak megfelelően, önmagukhoz képest fejlődjenek. Nagyon fontos számomra a környezetvédelem, a természet megismerése és óvása, ezért is vagyok tagja az óvoda Zöld Ovi csoportjának. Szeretek barkácsolni, kézműveskedni a gyerekekkel, sokat mondókázunk, verselünk, énekelünk vidámmá varázsolva ezáltal a mindennapokat.

 

Kulcsárné Rapali Tímea, a Pillangó csoport dajka nénije vagyok. 25 éve élek Zámolyon. Szabadidőmben szívesen olvasok, túrázok vagy biciklizek. Van egy lányom, aki egyetemre jár.Az Ő felnőtté válása után döbbentem rá, mennyire hiányzik a gyerekek társasága, ezért dajka képesítést szereztem. 2014 májusa óta dolgozom a Zámolyi Mesevár Óvodában, két remek pedagógus mellett, akiknek a gyerekekhez való hozzáállása példaértékű számomra. Úgy gondolom, azért szép hivatás dajkának lenni, mert felemelő érzés látni, ahogy a ránk bízott gyerekek  napról napra fejlődnek és átélni, mennyire hálásak azért a szeretetért és törődésért amit tőlünk kapnak.

  

 

 "Az ember önmagában képtelen arra, hogy maradandóvá tegye az élet szépségeit. Legalább két ember együttes érzése kell ahhoz, hogy a szép szép legyen, az öröm öröm." (Wass Albert)

Bordácsné Hiedl Anikó vagyok, 2005 óta élek a faluban, a férjem katona, három fiam van. Hosszú évek óta foglalkozom gyerekekkel. Nagyon boldog vagyok, hogy 2013. óta ebben a közösségben csinálhatom azt, amit a legjobban szeretek. Remélem munkám során sikerül megmutatnom a gyerekeknek milyen csodálatos az őket körülvevő világ, segíthetek nekik abban, hogy rátaláljanak az első barátaikra, kedvenc játékukra, mondókájukra, észrevegyék és megtanulják milyen ügyesek, okosak és magabiztosan menjenek iskolába. Jelenleg én is tanulok. Másod éves hallgatója vagyok a Károli Gáspár Egyetemnek, óvodapedagógus szakon.

Szeretek sétálni, alkotni, barkácsolni, énekelne és nagyon szeretek olvasni. Hiszem, hogy ha jót adunk, jót is kapunk vissza. a világ tükröt mutat felénk. Pozitív gondolkodású ember vagyok. Nyitott szívvel, lélekkel és elmével fordulok a világ felé. Szeretem a harmóniát, a nyugalmat és még jobban szeretem a nevetést.

Share

Egy nap az óvodában

khantry design

Belépés

Népszerű

Névnap

Ma 2017. augusztus 16., szerda, Ábrahám napja van. Holnap Jácint napja lesz.