Zöld óvoda

   

                                                               Zöld Óvoda

A Zámolyi Mesevár Óvoda 2012. óta birtokosa a „Zöld óvoda” címnek. A cím elnyerése pályázathoz kötött, melyben három évenként igazolni szükséges a fenntartható fejlődés pedagógiájának eredményességét. Eddigi törekvéseinket, kezdeményezéseinket és elért eredményeinket szem előtt tartva szeretnénk folytatni a munkát az ökológiai szemléletformálást emelve a középpontba. 2022-ben lehetőségünk volt pályázni az „Örökös zöld óvoda” cím elnyerésére is, ezért törekedtünk olyan programok szervezésére, melyekkel a szülők, családok és a település lakosainak környezettudatos szemléletmódját, magatartását elősegíthetjük és az óvodával kialakított kapcsolatokat erősítsük. Pályázatunk sikeres volt, így intézményünk 2022 óta büszkén viseli az Örökös Zöld Óvoda címet.

Céljaink:

 • környezettudatos szemlélet kialakítása a gyermekekben, családok szemléletmódjának formálása
 • egészségtudatos életmód, mozgás kialakítása
 • prevenció, egészségmegőrzés az eddig kialakított higiéniás szokások rögzítése, gyakorlása
 • fenntarthatóság alakítása (szelektív és veszélyes (elem) hulladék gyűjtés, komposztálás, újrahasznosítás, szervezett papír és elektromos hulladékgyűjtés)
 • zöld jeles napok megtartása
 • tudatos, helyes állatgondozásra, tartásra nevelés
 • környezethez, természethez való pozitív érzelmi viszony kialakítása
 • olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedésformák kialakítása, melyek meghatározók a természetes és az ember által létrehozott környezettel való harmonikus kapcsolat megőrzésében
 • a természet iránti tisztelet és megóvás iránti érdeklődés kibontakoztatása
 • újrahasznosítás az óvodai tevékenységek során
 • szűkebb és tágabb környezetünk, természeti és kulturális értékeink felfedezése a családok és a falu közösségének bevonásával

Kiemelt feladatunk, hogy óvodásaink játékos és közvetlen tapasztalatszerzés során ismerjék meg az őket körülvevő világot, fedezzék fel a természet szépségeit, és tevékenységek közben tanulhassanak. Az óvodai dolgozók viselkedésükkel, munkájukkal, pozitív mintával szolgálnak a gyermekek ökológiai szemléletformálására, környezettudatos magatartására és az egészséges életmód szokásainak megalapozására, ezért rendkívül fontos a hiteles, megfelelő magatartási minta adása.

Szükséges kapcsolatok:

 • fenntartó: Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal
 • Pro Vértes Nonprofit Zrt.
 • családok
 • civil szervezetek
 • Zámolyi Mesevár Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány
 • Aska Alapítvány(állatvédelem)
 • rendőrség, helyi körzeti megbízott
 • Takács Józsefné nyugdíjas óvónő
 • Gáncs Katalin táncoktató
 • Depónia Nonprofit Kft.
 • Selector Kft.

Zöld családi programok:

 • Szűkebb és tágabb környezetünk, természeti és kulturális értékeink felfedezése a családoknak javasolt túraútvonalak, természeti különlegességek, látnivalók ajánlásával. Azok a családok, társaságok, akik minden helyszínt felkeresnek, és ott fotót készítnek, felkerülnek az ovi „Zöld” hirdető táblájára és a nevelési év végén ajándékban részesülnek.

Zöld programok a település lakosainak bevonásával:

 • Mihály napi vásár
 • Kutyaeledel gyűjtése az állatok világnapja alkalmából egy menhely számára
 • Papír és elektromos hulladékgyűjtés
 • Kiállítás az újrahasznosítás jegyében
 • Föld napi szemétgyűjtés
 • Családi nap
 • Az óvoda udvarán elhelyezett fáradt olaj gyűjtők népszerűsítése a lakosság körében

Tárgyi feltételek:

 • Az intézmény működését illetően a takarékos energiafelhasználás biztosítására törekszünk.
 • Az épületek falai hőszigeteltek, korszerű nyílászárók kerültek beépítésre, a fűtéskorszerűsítése a tavalyi nevelési évben került sor.
 • Az óvodaépület helyiségeinek berendezése segíti a környezetbarát szemléletmód, valamint az egészséges életmód megalapozását.
 • A gyerekek által használt eszközök, játékok beszerzésénél a természetes anyagokból készült termékeket részesítjük előnyben.
 • A madáretetők elkészítése, kihelyezése és a téli madárgondozás a gyerekek bevonásával történik. Csoportszobák nagyméretű ablakainak díszítése során a madárvédelmi szempontokat is figyelembe vesszük. Az udvari játékok megfelelő teret adnak a gyermekek szabad játékának.
 • Komposztáló használata az egész nevelési év során a csoportokban és a konyhán egyaránt.

Kiemelt zöld projektek:

 • Autómentes nap
 • Állatok világnapja
 • Szüret
 • Mihály napi vásár
 • Márton nap
 • Madárkarácsony
 • Víz világnapja
 • Föld napja
 • Madarak és fák napja
 • Méhek világnapja
 • Éjszaka az oviban

 

Zöld óvoda csoport tagjai: , Puszta Beatrix, Rotterné Kőszegi Julianna, Törzsökné Gajdos Erika, Nagy- Benedek Katalin