Süni csoport

Vekerdy Tamás gondolatai:
“Játék és mese.- Két olyan
varázseszköz, amellyel a legtöbb lelki és szellemi táplálékot

nyújthatjuk kisgyermekeinknek, s amellyel a legbiztosabban vértezhetjük fel őket a
felnőttkorra.”

Puszta Beatrix  (Bea néni) – óvodapedagógus
Hegedüs-Kis Eszter (Eszti néni) – óvodapedagógus
Nagy Edit (Edit néni) – dajka

A 2020/21-as tanévet 20-an kezdtük a Süni csoportban, már az ősz folyamán folyamatosan érkeztek új kiscsoportosaink. A csoport összetétele így év végére:  7 nagycsoportos, 10 középsős, és 9 kiscsoportos korú gyermek.
A csoportunkba járó gyerekek a nyár során sok élménnyel és örömmel gazdagodva tértek vissza a nyári szünidőről, a régi barátok újra egymásra találtak.  A jól ismert és begyakorolt szokásrendszerünk megkönnyíti a visszailleszkedést az óvoda mindennapjaiba. Nagy szeretettel és izgalommal várjuk a kicsiket, akik reméljük a nagyok kedves, türelmes segítségével hamarosan otthon érzik majd magukat a Süni csoportban! A csoportunkba érkező gyermekeknek igény és szükség szerinti befogadási időt biztosítunk a
családdal együtt. A befogadás folyamatában a gyermek lehetőséget kap a fokozatos elválásra, joga van sírni, megfigyelni, saját tárgyat behozni. Időt kap a gyermek és a családja, hogy az új környezetet, személyeket elfogadja. Minden csoportunkba “újonnan” bekerülő gyermek kap egy jeléhez fűződő jelverset vagy mondókát, ez lesz az ő “bánatűző verse”, amit ha nagyon elszontyolodna, kikeresünk a verses könyvünkből és elolvasunk. A gyermekeink szüleivel segítő, empatikus, jó kapcsolatot ápolunk, nagy örömünkre együttműködnek velünk, sok ötlettel, gyűjtőmunkával segítik nevelőmunkánk
megvalósulását. Célunk egy folyamatos, rugalmasan kezelhető, egyéni igényekhez és fejlettséghez is igazítható életritmus kialakítása, mely állandóságot és biztonságot nyújt a gyerekek számára. A nap folyamán arra törekszünk, hogy családias, szeretetteljes légkör vegye körül a gyerekeket, hiszen ez a hangulat fontos ahhoz, hogy biztonságban és jól érezzék magukat az óvodában. Fontosnak tartjuk, hogy néha “együtt legyünk”, létrejöhessen a gyermekekben az összetartozás érzése, kialakuljon a “MI” tudat a csoportban.
Ezért 10 óra körül “BESZÉLGETŐ KÖRT” tartunk. Ilyenkor beszélgetünk az aktuális témánkkal kapcsolatban, alkalom nyílik élmények elmondására, vagy a következő program megbeszélésére. Az együttlét, az egymásra figyelés a fontos ilyenkor.

Csoportunkban az iskolára való felkészítés játékba ágyazottan történik. A gyermekek változatos tevékenységek és tapasztalás útján juthatnak élményekhez, mindeközben ismereteket szereznek környezetükről.
Mozgásigényük levezetésére mindennapos testnevelés foglalkozás, néptánc és sok-sok szabad mozgás áll rendelkezésükre. Igyekszünk minél több időt az udvaron tölteni, sokat sétálunk és kirándulunk.
Nagyon fontosnak tartjuk a mesét, naponta többször mesélünk, délelőttönként “elvarázsoljuk magunkat” a meserétre, majd ebéd után is mesélünk, megteremtve ezzel a nyugodt pihenés feltételeit. Valljuk, hogy a mese a felnőtt szívből jövő ajándéka. Keddenként gyümölcsnapot tartunk a csoportunkban, kérjük, ezen a napon a gyerekek hozzanak magukkal lehetőség szerint 1-1 darab gyümölcsöt! A születésnap minden gyermek egyik legemlékezetesebb ünnepe. Az ünnepeltnek ajándékot készítünk, ezen a napon ő választhat mesét, annyiszor megemeljük a székkel ahány éves, a tortánkon meggyújtjuk a gyertyákat és dallal köszöntjük fel.

Nevelési programunk szellemében valljuk:
“A kisgyerek lehessen kisgyerek, sok szabad játékkal, nagy érzelmi biztonságban, sok mesét
hallgatva és a spontán utánzás beszédtől tevékenységig terjedő lehetőségeivel.” (Vekerdy Tamás)