Maci csoport

 

Hegedüs-Kis Eszter ( Eszti néni) – óvodapedagógus

Nagy- Benedek Katalin (Kati néni) – óvodapedagógus

Nagyné Horváth Dorisz (Dorisz néni) – dajka

 

 

A 2022/2023-as tanév elején a következő változások  történtek a csoportunkban. 7 kisgyerekünk elbúcsúzott az óvodai élettől, iskolások lettek. 18 régi macis maradt a csoportunkban. a Az ősz folyamán 7 kisgyerek érkezik a csoportunkba.  Januárban pedig még 2 új kisgyermek fog érkezni.A csoport összetétele vegyes életkorú csoport. 15 lány, 12 fiú, 7nagycsoportos, 7 középsős, 4kiscsoportos és 9 mini csoportos életkorú gyermek.  A nagycsoportos életkorú gyermeknél kiemelt figyelmet fordítunk azon képességek, készségek elsajátítására, amik az iskolába lépéshez szükségesek.  A nevelőmunkánk során első lépésként a gyermekek alapos megismerésére törekszünk, így kiemelt feladatunknak tekintjük az egyéni különbségek feltárását, az eltérések ismeretében a személyiség differenciált fejlesztését. Célunk, minden gyermek egyéni szükségleteinek kielégítése, az egyéni bánásmód alkalmazásával. Konkrétan megfogalmazott dicsérettel szeretnénk a csendesebb gyermekek önbizalmát emelni, és tudatosítani értékeiket. Biztatjuk és motiváljuk őket az önálló, kreatív tevékenységekre,
kisebb feladatok vállalására. Igyekszünk barátságos, elfogadó gyermekeket nevelni, akik empatikusan fordulnak egymáshoz és környezetükhöz. Sokszor az egész közösség erejét felhasználjuk, megtapsoljuk őket a gyerekcsoport előtt, mentálhigiénés játékokat játszunk.   Az óvodában eltöltött idő alatt  nagyon sok barátság alakult ki és mélyült el. Igyekszünk ezeket a baráti kapcsolatokat megerősíteni. Gyakoroljuk a társas
együttélés szabályait. Szeretnénk, ha szociálisan érzékenyek lennének, s olyan erkölcsi értékek, mint az igazmondás, segítségnyújtás, türelem, egymásra figyelés, megbocsátás, bocsánat kérés, elfogadás a személyiségükbe épülne. Ezekben nagy segítség nekünk a Boldogságóra program. A közösség építésére nagy hangsúlyt fektetünk. Célunk, hogy a beszoktatástól kezdődően összetartó kis közösségé kovácsolódjunk, törekedve arra, hogy a közösségben minden kisgyermek megtalálja a helyét s örömmel lépje át reggelente az óvoda kapuját. A mindennapjainkban helyet kap a mese-vers, mozgás, barkácsolós tevékenységek, s a legfontosabb a szabad játék. Minden nap kétszer mesélünk, egyszer az udvarra menetel előtt, egyszer lefekvés előtt. Színes, sokrétű tevékenységekkel, élményekkel teli programokkal, a hagyományok őrzésével, a környezettudatos magatartás fontosságának
megéreztetésével igyekszünk gyermekeink óvodás éveit tartalmassá és maradandó emlékekkel gazdaggá tenni. Nagyon fontosnak tartjuk a család és az óvoda között lévő bizalmat és összhangot. Ezt a közös programokkal (Közös szalonnasütés, Márton napi lámpás készülődés, adventi készülődés, anyák napja, évzáró -gyermeknap, fogadóórák) alakítjuk ki. Fontosnak tartjuk az ünnepek, események együttes megélését. Minden évet a szülőkkel együtt megélt kirándulással zárunk, sok szép közös élménnyel gazdagodva ez által is. A csoportban a gyerekek születésnapját megünnepeljük. Ez a nap a szülinaposról szól, közösen felköszöntjük, választhat mesét, elénekeljük kedvenc dalait, jókívánságokat mondunk neki.

Hisszük és valljuk: „Lehet gyermeket könyvből nevelni, de minden gyermekhez más könyv kell. „    – T. Gordon