Napsugár csoport

Jesztrebi Attiláné (Zsuzsa néni) – óvodapedagógus
Szarkáné Szalma Ildikó (Ildikó néni) – óvodapedagógus
Piber Izabella (Iza néni) – dajka

” Nemcsak a szó száll el, hanem a szóba kötött tananyag is hamar lesz a
feledésé. Ami megmarad: az élmény! Az örömteli élmény tájékoztat igazán a
világ és az ember dolgaiban.” /Vekerdy T./

A 2021/2022-es nevelési év szeptemberében 19 kisgyermek kezdte meg az óvodát, 6 gyermeket indítottunk útnak az iskolába. Az év folyamán folyamatosan szoktatjuk be a csoportunkba érkező gyermekeket, így év végére várhatóan 24 fő lesz a létszámunk. Mindent megteszünk azért, hogy biztonságban és jól érezzék magukat köztünk.
Csoportunk összetétel a következőképpen alakul: 10 nagycsoportos korú, 5
középsős korú és 9 kiscsoportos korú gyermek. A nemek aránya: 13 fiú és 11 lány. Mottónk: „Itt minden érted van, érezd jól magad!”-ennek szellemében próbáljuk tudatos pedagógiai munkánkat végezni, hogy a gyerekek igazán jól érezzék magukat az óvodában töltött idő alatt, minden nap élmény legyen számukra, amelyre később is örömmel, szeretettel gondolnak. Fontos számunkra, hogy érzelmileg mindenki biztonságban érezze magát, szeretetet, törődést kapjon és derűs, nyugodt, kiegyensúlyozott, bizalommal teli légkörben töltse napjait csoportunkban, óvodánkban. A csoport napirendjét, szokásait, hagyományait már az első naptól közvetítjük a gyermekek felé, de az ebbe való bekapcsolódást és ezek betartását életkortól, egyéni fejlettségi szinttől függően fokozatosan várjuk el a gyerekektől.
A mindennapok nagy részét az tölti ki, hogy megismerik közvetlen természeti,
társadalmi környezetüket, a világ csodáit, megtanulják az alapvető viselkedési
normákat, elsajátítják a csoport szokás- és szabályrendszerét. Az óvodai élet minden napján izgalmas tevékenységeket biztosítunk a gyermekek számára, melybe szabad döntésük alapján kedvükre bekapcsolódhatnak. Azonban ügyelünk arra, hogy a szabad játék lehetősége minden nap központi tevékenység maradjon és a felkínált lehetőségek is ehhez kapcsolódjanak. Ebből kifolyólag a tervezett tevékenységek is módosulhatnak, hiszen a gyermekek spontán tevékenységeire építjük a fejlődést segítő tartalmakat. Nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, a gyerekek egyéni képességeinek,
készségeinek kibontakozását tartja szem előtt. Célunk a környezetében jól eligazodó, jó kapcsolatteremtő képességekkel rendelkező, az iskolai életre alkalmassá való gyermekek nevelése a játékon és mesén keresztül.
Mindennapjainkhoz hozzátartozik a beszélgetőkör, melyen elmesélik a gyermekek élményeiket, illetve adott témában közösen, egymást meghallgatva beszélgetünk. A középső és nagycsoportos korú gyermekeinket napi szinten játékos feladatokkal külön fejlesztjük.
”Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és testét, ezért szaporítja
tapasztalatait. Ő azt hiszi játszik, de mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra,
hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljon
belőle.” ( Varga Domonkos)
A szabad, alkotó, eredményes tanulás feltételei: biztonságos légkör, elegendő
hely, elegendő idő, az eszközök megléte, célszerű elhelyezése. Szeretet,
elfogadás, megértés. Érdeklődés, meghallgatás, odafigyelés. Nyitottság a
gyermek jelzéseire, igényeire, érzéseire, gyermekismeret. Önállóság,
próbálkozás lehetősége, felfedező, alkotó légkör biztosítása. Szabadságérzet
biztosítása. Öröm, büszkeség kimutatása.
Fontos feladatunknak tartjuk az egészséges életmódra nevelést, mely fontos
szerepet kap a szokásalakításban, valamint a napi rutinunkká is váltjuk: sokat
tartózkodunk a szabadban, minden nap eszünk gyümölcsöt és zöldséget,
megfelelő módon tisztálkodunk, megtanítjuk a gyerekeket a megfelelő öltözködésre, a mindennapi mozgás fontosságára. A pihenő időt alvással, nyugodt pihenéssel töltjük. Nálunk a gondozási feladatok teljesítése bensőséges gyerek-óvónő, gyerek-dajka kapcsolatot feltételez.
Nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelésre. A gyermekeket közvetlen
természeti és társadalmi környezetük minél alaposabb megismerésére, szeretetére, óvására és védelmére neveljük. Nagy segítséget nyújtanak ebben a kirándulások, séták, melyeket gyakran beiktatunk a mindennapokba.
Nagyon fontos a mindennapi mese. Délelőtt folyamán meghitt légkörben, “gyertya lángjánál és kedves mesetündérünk”-kel varázsoljuk el magunkat a mesék országába. Délutánonként pedig énekszóval kísért alvás előtti mesék segítik a gyermekek pihenését. Rendszeresen megünnepeljük a születésnapokat. Ekkor kis kézzel készített ajándékot kapnak a gyerekek, és jókívánságokkal, énekkel köszöntjük őket.

Reméljük, minden kisgyerek jól fogja érezni magát a Napsugár csoportban.
Jókedvvel, vidáman érkezik reggel az óvodába és élményekkel gazdagon tér haza otthonába.