Ismét ellátogatott hozzánk Szalai Gábor a Pro Vértes alapítvány munkatársa, aki egy kuvikot hozott a gyerekeknek

Állatok világnapja alkalmából gyűjtést szerveztünk az ASKA Alapítvány számára. Nagyon sok kutyaeledel, tisztítószer, takaró gyűlt össze. Az Alapítvány pedig egy érdekes előadást tartott a gyerekeknek a kutyusok életéről, és egy igazi kiskutyát is meg lehetett simogatni.

Ellátogatott hozzánk a Habakukk bábszínház, akik a Zsiga és Csipet mesejátékot hozták el nekünk.

Az idei szüreti mulatságunk kicsit kurtára sikeredett a rossz időjárás miatt, de a táncházban nagy örömmel ropták a kicsik és nagyok

Megrendeztük első Mihály napi vásárunkat, amit sikeresnek tekintünk. Köszönjük, akik ellátogattak a rendezvényünkre és vásárlásukkal, vagy adományukkal segítették az óvodás gyermekeket.

Autómentes világnap alkalmából versenyt hirdettünk a csoportok között. A cél az volt, hogy ezen a napon minél több család tegye le az autót és gyalog, vagy biciklivel érkezzen az oviba. A nagycsoportosok elkerékpároztak a közeli Füzesbe, ahol a közlekedési rendőrök akadálypályával várták őket.

Óvodás lesz a gyermekem!

JAJ MIT TEGYEK?  ÓVODÁS LESZ A GYERMEKEM!

Óvodapedagógiai fogalomértelmezés: BEFOGADÁS vagy BESZOKTATÁS??

Bár a köztudatban beszoktatásként terjedt el az óvodába való beilleszkedést jelentő óvodapedagógiai fogalom – és még ma is sokan így használják – jelentéstartalmát tekintve eltér az egyik szó a másiktól.

Míg a befogadás melyet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjához igazodó modern, gyermekközpontú, óvodapedagógiai alkalmaz, az a gyermekre való ráhangolódást jelzi, igényeinek elfogadásával azonosul és engedi, hogy saját tempójában váljék az óvodai közösség részévé, addig a beszoktatás szóban talán jobban benne érződik a felnőtt akarata, irányító attitűdje, elvárása a gyermek, gyermekcsoport felé.

“…a gyermek akkor nyit idegen felnőttek, s majdan a kortársai felé is, ha biztonságban érzi magát.

Az óvodába lépő gyermek éppen a biztonságát veszti el akkor, amikor új környezetbe, az óvodába lép.

( Ezért olyan fontos az óvodapedagógusok részéről a gyermek biztoságérzetének mielőbbi „felépítése”,  –  az óvodapedagógusok erre törekszenek – a szülők részéről pedig az óvodapedagógusok támogatása, döntéseik elfogadása, az együttműködés.)

Ha a gyermek megszereti az óvodapedagógust, akkor az azért van, mert ki tudja elégíteni sajátos igényeit, sajátos szükségleteit éppen ebben a különleges időszakban.”1.

Befogadás fogalomértelmezése:

„ Esztétikai értelemben azt a folyamatot jelöli, amelynek során a befogadó megismerkedik valamilyen műalkotással, megszemléli, meghallgatja, elolvassa: megérti, értelmezi, értékeli a művet.

Az ÓVODAPEDAGÓGIÁBAN az a folyamat, amely alatt az óvodai életbe újonnan kerülő gyermek megszerzi biztonságát, elfogadja az óvónőt, az óvodás társait és az óvodai élet szabályait – beilleszkedik. A befogadás, mint fogalom mély, humánus tartalmat kapott, s elvált a beszoktatás fogalmától, mert minden egyes gyermek igényeit, testi –lelki szükségleteit figyelembe veszi. Ebből táplálkozik a befogadás személyes, egyéniséghez igazodó, differenciált módon való megvalósulása.”2.

„A befogadás humánus tartalma:

* gyermek igényeit, testi-lelki szükségleteit figyelembe veszi
* személyes, egyéniségéhez igazodó, differenciált bánásmódot valósít meg”3.

Kedves Szülők! ­

BÍZZANAK AZ ÓVODAPEDAGÓGUSOK TANÁCSAIBAN, fogadják meg kéréseiket, hiszen a befogadás folyamatának segítését Ők tanulták,  gyakorlottak ennek a folyamatnak az irányításában és a gyermek védelmében, érdekében cselekszenek.

Idézetek:

1. http://www.kormocikatalin.hu/?menu=43
2. Körmöci Katalin, 2015: Óvodapedagógiai Kislexikon – Budapest, Flaccus Kiadó Kft
3. http://www.kormocikatalin.hu/?menu=80

 

(részlet az Óvodai nevelés című folyóiratból)